Uncategorized

Showing all 4 results
  • Nasze biuro oferuje dodatkowe usługi z obszaru aktywności podatkowej. Oferujemy monitoring podatkowy, przygotowywanie dokumentów dla Urzędu Skarbowego, szeroko ujęte doradztwo podatkowe. Zajmujemy się zarządzaniem kapitałem ludzkim w firmie, ustalamy spójną politykę podatkową.

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Podstawowe narzędzie pracy dla mikro i małych oraz średnich przedsiębiorców.

  • Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

  • Usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu.

Login Area

Welcome

Register New Account

Hello